Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde staj yapması uygun görülenlerin listesi ektedir.

İlgililerin staja başlama tarihinde (saat 10:00) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

            a) Staj dosyası (sadece staj zorunlu olan öğrenciler için)

            b) Adli sicil belgesi  (6 ay içinde alınmış)

            c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

            ç) Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi

            d) 1 adet fotoğraf (vesikalık)

 

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde staj yapmaya hak kazananların listesi

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bünyesinde staj işlemleri “Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Bünyesinde Staj Yapacak Olanların Belirlenmesi ile Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge” kapsamında yürütülmektedir.

Genel Müdürlükte staj yapmak isteyen olan öğrenciler, başvuru tarihlerinde www.byegm.gov.tr adresinden ulaşacakları “Başvuru Formu” nu doldurarak internetten başvuru yapacaklardır.

 

 Staj yapacak öğrenciler için başvuru tarihleri ve staj dönemleri aşağıdaki gibidir:

     - Birinci Dönem 

       Başvuru Tarihleri :    01 Mayıs - 31 Mayıs

       Staj Dönemleri :       Temmuz-Ağustos-Eylül

 

     - İkinci Dönem

       Başvuru Tarihleri :   01 Kasım - 30 Kasım

       Staj Dönemleri:        Aralık-Ocak-Şubat

 

Başvurular, birimlerin ve 17 il müdürlüğümüzün imkanları ve çalışma programlarının uygunluğuna göre, stajyerlerin talepleri de dikkate alınarak değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

 

     a) Staj dosyası (Sadece stajı zorunlu olan öğrenciler için)

     b) Adli sicil belgesi (Son 3 ay içinde alınmış olmak)

     c) Nüfus cüzdanı sureti

     d) 2 adet fotoğraf (vesikalık)

     e) Öğrenci kimlik fotokopisi/öğrenci belgesi

 

 

            Online Staj Başvurusu yapmak için tıklayınız.