Uluslararası medyayı yakından izleyerek, karar alma süreçlerini zamanında ve doğru bilgilerle beslemek; basının gelişimine, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak ve bunlara ilişkin iletişim stratejilerini oluşturmak için; bilgi odaklı, gelişime ve değişime açık, yeniliklere öncülük edebilecek, etik değerlerin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde, iş sonuçlarına etki eden ve değer katan, gerçekçi, güvenilir, işbirliğine yatkın, farklı kültürlerden insan kaynağına sahip olmak ve bu kaynağın sürekliliği ile gelişimini sağlamak.